• FORMS

Forms

INNOVATION

Attending Conference

     1. Staff

     Kadar Sara Diri Menyertai Persidangan Luar Negara (Staf)

     2. Attending Conference Form (GRA)download

     3. Attending Conference Report Form (GRA)download

Pre-Commercialization Fund

 1. Format Kertas Pertimbangan download
 2. Garis Panduan Dana Pra-Pengkomersialan (UniSZA-PT02-PK08-GP001) download
 3. Borang Dana Pra-Pengkomersialan (UniSZA-PT02-PK08-BR001) download
 4. Perjanjian Penyelidikan (UniSZA-PT02-PK01-BR004-S01) download
 5. Perjanjian Menyimpan Rahsia (UniSZA-PT02-PK01-BR006-S01) download
 6. Borang Laporan Prestasi Projek Pra-Pengkomersialan (UniSZA-PT02-PK02-BR001-S04) download
 7. Borang Laporan Akhir DPP (UniSZA-PT02-PK08-BR002) download
 8. Borang Pelanjutan Tempoh DPP (UniSZA-PT02-PK02-BR005-S01) download
 9. Format Laporan Akhir download

Innovation Commercialization Fund (Dana Pengkomersialan Inovasi) New 1

 1. Application Form download
 2. Application Guideline download

Micro Commercialization Fund (Dana Pengkomersialan Mikro) New 1

 1. Application Form download
 2. Application Guideline download

Intellectual Property

 1. Arahan Kerja Permohonan Perlindungan Aset Harta Intelek Universiti download
 2. Polisi Harta Intelek UniSZAdownload
 3. Borang Permohonan Pendaftaran Harta Intelek download New 1
 4. Borang CR-1 download New 1
 5. Borang Pemakluman Pendaftaran Harta Intelek download

 

PUBLICATION

 1. Borang Permohonan Insentif Penerbitan Artikel Dalam Persidangan/ Seminar Bagi Pelajar Prasiswazah (Iajazah Sarjana Muda) download New 1
 2. Borang Permohonan Insentif Penerbitan Artikel Dalam Jurnal download New 1
 3. Borang Permohonan Tuntutan / Bayaran Penerbitan Jurnal download 

 

Pencalonan Anugerah Akademik Negara (AAN) ke 15  

 1. Borang Permohonan Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan AAN Ke 15 download
 2. Borang Pencalonan Anugerah Penerbitan Makalah AAN Ke 15   download

 

Pencalonan Anugerah Inovasi Dan Pengkomersialan Produk Bagi Anugerah Akademik Universiti (AAU) 2023 

 1. Syarat Pencalonan Anugerah Inovasi Dan Pengkomersialan Produk Bagi Anugerah Akademik Universiti (AAU) 2023  download
 2. Borang Pencalonan Anugerah Inovasi Dan Pengkomersialan Produk Bagi Anugerah Akademik Universiti (AAU) 2023  download

 

Pencalonan Anugerah Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi Bagi Anugerah Akademik Universiti (AAU) 2023 

 1. Syarat Pencalonan Anugerah Penerbitan Berimpak Tinggi Bagi Anugerah Akademik Universiti (AAU) 2023  download
 2. Borang Pencalonan Anugerah Penerbitan Berimpak Tinggi Bagi Anugerah Akademik Universiti (AAU) 2023  download

 

RESEARCH

INTERNAL GRANTS (UNIVERSITY)

1. Mentor-mentee

 1. Form A download
 2. Form B download
 3. Mentor-mentee Perfomance Report Form (Program Report) download
 4. Mentor-mentee Perfomance Report Form (Project Report) download

2. Collaboration Grant (1+3)

 1. Application Form download
 2. Evaluation Form (for JPFI use) download

3. Internal Grant Agreement

 1. Research Grant Agreement download
 2. Non-disclosure Agreement download

 4. Extension of Internal Research Project Duration

      1. Extension Internal Project Duration Application Form download

5. Geran Konsortium UniSZA

  1. Borang Permohonan Geran Konsortium (Ketua Konsortium), UniSZA downloadNew 1

  2. Borang Permohonan Geran Konsortium (Ahli Konsortium), UniSZA downloadNew 1

EXTERNAL GRANTS (NATIONAL)

1. Registration of External Grants

 1. External Grants download
 2. Research-based Community Project/ Social Innovation Grants (without fund) download

2. Monitoring

 1. FRGS Final Report Formdownload

3. Management

 • Extension of External Research Project Duration

          1. Perfomance Report Form download

          2. Extension of External Project Duration Application Form download

          3. Finance Report download

 • Permission to Conduct Research Activities

          1. Permission to Conduct Research Activities Form download

 • Appointment of Research Assistant (RA)/ Graduate Research Assistant (GRA)

          1. RA Application

          2. RA Application Status

          3. Borang Permohonan/Pelanjutan Lantikan Juru Lapangan/ Pembanci (Enumerator) New 1download

RESEARCH GROUP (RG)/ SPECIAL INTEREST GROUP (SIG) APPLICATION FORM  New 1

1. Application Form download

 

FINANCE

 1. Vot Virementdownload
 2. Senarai Semak Double Tax Deductiondownload
 3. Senarai Semak Penghantaran Borang TuntutanNew 1download
 4. Borang Tuntutan Gaji dan Upah (bagi Enumerator & Juru Lapangan) download
 5. Borang Menggunakan Kenderaan Sendiri Atau Penerbangan download

 6. Borang Pembelian Barang (PB) download 
 7. Pindaan Akuan Penerimaan Bayaran download
 8. Borang Pembelian Buku download

MONITORING

University Internal Grant

 1. Perfomance Report Formdownload
 2. Final Perfomance Report Formdownload
 3. Final Report Formatdownload
 4. Template Buku Profil Geran Dalaman New 1 download

 

MoA

 1. R & D Collaboration Agreement Example download
 2. Non-Disclosure Agreement (NDA) download
 3. Template
  • MoA with Institution download
  • MoA with Industry download
    

 

PELAN STRATEGIK UniSZA (PSU) 2023

1. Borang Permohonan Menjalankan Program/ Aktiviti Penyelidikan Berimpak Tinggi PSU 2023 (Dalam Negara), UniSZA download New 1

1. Borang Permohonan Menjalankan Program/ Aktiviti Penyelidikan Berimpak Tinggi PSU 2023 (Luar Negara), UniSZA downloadNew 1

 

POST DOCTORAL RESEARCHER UniSZA

1. Progress Report Post Doctoral Reseacher, UniSZA download

2. Post Doctoral Reseacher Application/ Extension Form, UniSZAdownload

 

RESEARCH FELLOW UniSZA

1. Progress Report Reseach Fellow, UniSZA download

 

"Penyelidikan Yang Melibatkan Manusia Perlu Mendapatkan Kelulusan UHREC"

Sila Layari :https://www.unisza.edu.my/uhrec

Borang Tuntutan Gaji & Upah (Bagi Enumerator & Juru Lapangan)