Intellectual Property Forms

   "Penyelidikan Yang Melibatkan Manusia Perlu Mendapatkan Kelulusan UHREC"

      Sila Layari :https://www.unisza.edu.my/uhrec

   

  • Arahan Kerja Permohonan Perlindungan Aset Harta Intelek Universiti download

  • Polisi Harta Intelek UniSZA download

  • Borang Permohonan Pemberitahuan Harta Intelek download

  • Assessment on IP Application UniSZA-PT02-PK03-BR002 download