Pre-Commercialization Fund

 "Penyelidikan Yang Melibatkan Manusia Perlu Mendapatkan Kelulusan UHREC"

    Sila Layari :https://www.unisza.edu.my/uhrec

 

1. Format Kertas Pertimbangan  download

2. Garis Panduan Dana Pra-Pengkomersialan (UniSZA-PT02-PK08-GP001)   download

3. Borang Dana Pra-Pengkomersialan (UniSZA-PT02-PK08-BR001)   download

4. Perjanjian Penyelidikan (UniSZA-PT02-PK01-BR004-S01) download

5. Perjanjian Menyimpan Rahsia (UniSZA-PT02-PK01-BR006-S01)  download

6. Borang Laporan Prestasi Projek Pra-Pengkomersialan (UniSZA-PT02-PK02-BR001-S04)  download

7. Borang Laporan Akhir DPP (UniSZA-PT02-PK08-BR002) download

8. Borang Pelanjutan Tempoh DPP (UniSZA-PT02-PK02-BR005-S01) download

9. Format Laporan Akhir download