• FBIM

Jawatankuasa Penyelidikan FBIM

Senarai nama ahli terkini JPF FBIM

 

Prof. Dr. Nashriyah Mat - Pengerusi

Prof. Dr. Abdul Manaf Ali

Prof. Dr. Ishak Ab. Ghani

Prof. Dr. Mohd Noor A. Ghani

Dr. Asmad Kari

Dr. Nadiawati Alias

Dr. John Tang Yew Huat

En. Ishamri Ismail

Pn. Siti Aishah Abu Bakar - Pencatat Minit