• Internal Grants

Internal Grants

 "Penyelidikan Yang Melibatkan Manusia Perlu Mendapatkan Kelulusan UHREC"

    Sila Layari :https://www.unisza.edu.my/uhrec

 

Permohonan Dana Penyelidikan Universiti Dana Penyelidikan Universiti (DPU)

Carta Alir Fasa Permohonan DPU  download

Garis Panduan DPU 2018  download

 

1. Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Universiti (UniSZA-PT02-PK01-AK001-S004)  download

2. Borang Permohonan Dana Penyelidikan Universiti (Online) 

3. Borang Saringan Permohonan Penyelidikan (UniSZA-PT02-PK01-BR002-S04)  download

4. Borang Permohonan Pembantu Penyelidik (UniSZA-PT02-PK01-BR003-S02)  download

5. Perjanjian Penyelidikan DPU (UniSZA-PT02-PK01-BR004-S01) download

6. Perjanjian Menyimpan Rahsia DPU (UniSZA-PT02-PK01-BR006-S01)  download

 

7. Arahan Kerja Pemantauan Projek Penyelidikan Dana Universiti (UniSZA-PT02-PK02-AK001-S005) download

8. Borang Laporan Prestasi (UniSZA-PT02-PK02-BR001-S03)  download

9. Borang Laporan Akhir (UniSZA-PT02-PK02-BR003-S01)  download

10. Format Laporan Akhir   download

11. Borang Ringkasan Prestasi Kewangan (UniSZA-PT02-PK02-BR004)  download

12. Borang Perlanjutan Tempoh (UniSZA-PT02-PK02-BR005-S01)   download

13. Borang Laporan Prestasi Penyelidikan Peringkat Fakulti (UniSZA-PT02-PK02-BR006)  download

14. Borang Pindahan Bajet Geran Penyelidikan (UniSZA-PT02-PK02-BR007)  download

 

Special Research Grant Scheme (SRGS)

Garis Panduan Special Research Grant 2017  download

*Permohonan geran SRGS adalah melalui sistem permohonan atas talian (Online)

 

Dana Penyelidikan Anugerah Tamat Pengajian Dalam Tempoh (GOT)

Garis Panduan Dana GOT  download

1. Borang Permohonan Dana GOT  download

2. Borang Prestasi GOT  download

3. Borang Laporan Akhir GOT download

 

Garis Panduan Mentor Mentee Research Grant 2018   download       

Borang Permohonan Geran Mentor-mentee (borang A) download

Borang Permohonan Geran Mentor-mentee (borang B)  download

 

Garis Panduan LABMAT Research Grant 2018    download

 Borang Permohonan LabMat  download

 

Borang Tuntutan Gaji/Upah   download

Akuan Penerimaan Bayaran    download

Borang Pembelian Buku    download