External Grants

    "Penyelidikan Yang Melibatkan Manusia Perlu Mendapatkan Kelulusan UHREC"

      Sila Layari :https://www.unisza.edu.my/uhrec

 

    Cukai Penyelidikan  download

 

 

1) BORANG PENDAFTARAN PROJEK PENYELIDIKAN LUAR/TANPA GERAN

Borang Pendaftaran Projek Penyelidikan Luar (UniSZA-PT02-PK07-BR002)   download

Borang Pendaftaran Projek Program Penyelidikan Tanpa Geran (UniSZA-PT02-PK07-BR003)

 

2) SKIM GERAN PENYELIDIKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - MoHE (ERGS / FRGS /PRGS / LRGS / NRGS / RAGS)

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian (UniSZA-PT02-PK01-AK002-S02)   download

Borang Saringan Permohonan Penyelidikan (UniSZA-PT02-PK01-BR002-S04)   download

Arahan Kerja Pemantauan Projek Penyelidikan Dana Kementerian (UniSZA-PT02-PK02-AK002-S001)   download

Format Laporan Akhir FRGS & RAGS  download

Perlanjutan Tempoh, Laporan Prestasi & Laporan Kewangan FRGS download

Perlanjutan Tempoh, Laporan Prestasi & Laporan Kewangan RAGS download

Borang Laporan Prestasi (Borang NRGS-P1(R)-Projek) (2)download

Borang Laporan Perbelanjaan Kewangan(Borang NRGS-k1 RMC (2) download

Borang Laporan Pencapaian NRGS ( RMC) (1) download

 

MoHE Official Website:

         http://jpt.mohe.gov.my/menupenyelidik.php

         http://jpt.mohe.gov.my/menupenyelidik.php 

 

3) RESEARCH ACCULTURATTON COLLABORATTVE EFFORT (RACE)

Garis Panduan RACE    download

Borang Permohonan RACE    download

Borang Penilaian Geran RACE    download

Perlanjutan Tempoh, Laporan Prestasi & Laporan Kewangan RACE download

Directory of Experts   download

 

4) DANA E-SAINS KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI & INOVASI (MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION) - MOSTI

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian (UniSZA-PT02-PK01-AK002-S02)   download

Borang Permohonan Dana E-Sains (MoSTI)   download

Sciencefund - MOSTI Official Website   download

 

5) DANA R&D PERTANIAN SCIENCEFUFUND TECHNOFUND, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN ASAS TANI (MoA)

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian (UniSZA-PT02-PK01-AK002-S02)   download

Borang Permohonan Dana R&D Pertanian SciencefuFund TechnoFund, Kementerian Pertanian Dan Asas Tani (MoA)   download

Skim Geran Penyelidikan NKEA Herba (NRGS) download

Agricultural R&D Grant-MOA Official Website   download

 

6) SKIM GERAN PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN PROTOTAIP (PRGS)

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian (UniSZA-PT02-PK01-AK002-S02)   download

Sistem Mygrant   download

Garis Panduan PRGS   download

 

7) SKIM GERAN PENYELIDIKAN TRANS DISIPLINARI (TRGS) 2014

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian (UniSZA-PT02-PK01-AK002-S02)   download

Sistem Mygrant   download

Garis Panduan TRGS   download

 

8) COLLABORATIVE RESEARCH IN ENGINEERING, SCIENCE & TECHNOLOGY (CREST)

CREST R&D Grant Briefing  download

 

9)Pautan Lain-Lain Geran Antarabangsa

   USIM : http://pppi.usim.edu.my/perkhidmatan-1/geran/dana-antarabangsa

   UKM  : http://research.ukm.my/geran-antarabangsa/

 

 

Borang Tuntutan Gaji/Upah   download

Akuan Penerimaan Bayaran    download

Senarai Pendaftaran Harta Modal - Dana KPT download