Intellectual Property (IP)

 "Penyelidikan Yang Melibatkan Manusia Perlu Mendapatkan Kelulusan UHREC"

    Sila Layari :https://www.unisza.edu.my/uhrec

 

  1. Arahan Kerja Permohonan Perlindungan Aset Harta Intelek Universiti    download

  2. Polisi Harta Intelek UniSZA    download

  3. Borang Permohonan Pemberitahuan Harta Intelek    download

  4. Assessment on IP Application UniSZA-PT02-PK03-BR002    download