• FPSK

Jawatankuasa Penyelidikan FPSK

Senarai nama ahli terkini JPF FPSK

1. Prof. Madya Dr. Rahmah Mohd Amin (Pengerusi)
2. Prof. Dato' Dr. Ahmad Zubaidi Abdul Latif
3. Prof. Dr. Nasir Mohamad

4. Prof. Dr. Nadiger Hanumant Anantrao
5. Prof. Madya Dr. Rochman Naim
6. Prof. Madya Dr. Mahadeva Rao
7. Prof. Madya Dr. Aniza Abd Aziz
8. Dr. Khairi Che Mat
9. Dr. Wan Rohani Wan Taib
10. Dr. Aryati Ahmad