• FIK

Jawatankuasa Penyelidikan FIK

Senarai nama ahli terkini JPF FIK

1. Prof. Madya Dr. Fadhilah Ahmad (Timb. Dekan (P&I)) (Pengerusi)
2. Prof. Dr. Mustafa Mamat
3. Dr. Mokhairi Makhtar
4. En. Mohd Khalid Awang
5. En. Mohd Isa Awang
6. Pn. Mumtazimah Mohamad
7. Pn. Normala Rahim
8. Pn. Azilawati Rozaimee