Bio-Medicine Cluster

  manaf

  Head of Cluster
  Prof. Dr. Abdul Manaf Ali

  List of Special Interest Group (SIG)

  No.

  SIG

  PRODUCT/SERVICES

  1

  Kajian Pokok Ubat-ubatan

  Kumpulan ini menumpu kajian ethobotani/ ethnoperubatan, penentuan bioaktiviti dan mekanisme melalui biosai, ujian ketoksikan terhadap haiwan dan ujian klinikal.

  2

  Mikrobiologi & Biologi Molekul

  Kumpulan ini akan mengkaji pencirian biologi molekul dan epidimologi bakteria patogenik yang rentang terhadap antibiotik dari hospital di Pantai Timur. Kumpulan ini juga akan membangunkan teknik diagnostic molekul untuk mengesan mikroorganisma patogenik.

  3

  Pemakanan Biokimia

  Kumpulan ini akan menumpu kajian berkaitan makanan berfungsi (functional foods) yang memberi kesan secara langsung terhadap sindrom metabolik.

  4

  Pembangunan Vaksin

  Virus ‘Newcastle Disease’ sebagai agen anti kanser (Leukemia & Kolon)

  5

  Pembangunan Teknik

  Imunohistokimia menggunakan antibodi Monoklon.

   

  Perancangan Aktiviti Kluster Bio-perubatan                               

  1. Menyelaras – makmal dan kemudahan di Komplek Agroteknologi, Kampus Tembila & Kampus Kota kearah amalan “Good Laboratory Pratices” dan ISO1705.

  2. Merancang penubuhan Institut Bio-perubatan bersama Fakulti Perubatan & Sains Bersekutu bagi menyediakan kemudahan dan membudayakan penyelidikan dikalangan ahli akademik FPSK.

  3. Bengkel:
   1. Halatuju penyelidikan Bio-perubatan
   2. Penyediaan Manuskrip

  4. Menubuh dan mempergiatkan kumpulan penyelidikan berikut:
   1. Kajian Pokok Ubat-ubatan: Kumpulan ini menumpu kajian ethobotani/ethnoperubatan, penentuan bioaktiviti dan mekanisma melalui bioasai, ujian ketoksikan terhadap haiwan dan ujian klinikal.
   2. Mikrobiologi & Biologi Molekul: Kumpulan ini akan mengkaji pencirian biologi molekul dan epidimologi bakteria patogenik yang rentang terhadap antibiotic dari hospital di Pantai Timur. Kumpulan ini juga akan membangun teknik diagnostik molekul untuk mengesan mikrorganisma patogenik.
   3. Permakanan Biokimia: Kumpulan ini akan menumpu kajian mereka berkaitan makanan berfungsi (functional Foods) yangmemberi kesan secara lansung terhadap sindrom metobolik.
   4. Pembangunan Vaksin – Virus “Newcastle Disease” Sebagai Agen Antikanser (leukemia & Kolon).
   5. Pembangunan Teknik –Imunohistokimia Meggunakan Antibodi Monoklon terhadap sel kankansel payu dara dan kolon.

  5. Menganjur bengkel bersama Program Pengajian Bioteknologi & FPSK :
   1. Teknik Asas Pengkulturan Sel Haiwan
   2. Bioasai Berasakan Sel (MTT, Apoptosis & Analisa Kitaran Sel)
   3. Bioasai –herbal/sebatuan semulajadi (Antimirobial, Antioxidan)