• FEPP

Jawatankuasa Penyelidikan FEPP

Senarai nama ahli terkini JPF FPPP

1. Prof. Dr. Wan Abd. Aziz Wan Mohd Amin (Dekan) (Pengerusi)
2. En. Ahmad Othman
3. Pn. Che Azizah Abdul Rahman
4. Prof. Dr. Ahmad Shukri Yazid
5. Prof. Madya Dr. Zunaidah Sulong
6. Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin Adnan
7. Prof. Madya Dr. Wan Norhayate Wan Daud
8. Dr. Jamalludin Helmi Hashim
9. Dr. Fakhrul Anwar Zainol
10. Dr. Adam Abdullah
11. Dr. Abdul Aziz Abdullah