• FKI

Jawatankuasa Penyelidikan FKI

Senarai nama ahli terkini JPF FKI

1. Dr. Ahmad Bazli Shafie (Timb. Dekan (P&I)) (Pengerusi)
2. Dr. Rahimah Embong
3. Prof. Madya Dr. Syed Hadzrullathfi Syed Omar
4. Prof. Madya Dr. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi
5. Prof. Madya Dr. Rohaizan Baru
6. Prof. Madya Dr. Wan Mohd Yusof Wan Chik
7. Prof. Madya Dr. Basri Ibrahim
8. Prof. Madya Dr. Baharrudin Zainal
9. Prof. Madya Dr. Abdul Hakim Abdullah
10. Dr. Berhanundin Abdullah
11. Dr. Wan Hishamudin Wan Jusoh